Jelppiverkon väki

Jelppiverkon YHTEYSTIEDOT


Jelppiverkon väki


Etsivä nuorisotyöntekijä
Etsivä nuorisotyö on valtakunnallista. Etsivän työn tarkoitus on löytää nuoret, jotka ovat palveluiden ulkopuolella. Nuoren kanssa tehdään alkukartoitus ja hänet ohjataan tarpeenmukaisiin palveluihin. Tärkeä osa etsivää työtä on olla tukena eri nivelvaiheissa ja saattaa nuori uuden palvelun piiriin. Työtä tehdään matalan kynnyksen periaatteella nuori aidosti kohdaten. Etsivät toimivat työpareina seinättömän työpajan toimijoiden kanssa.

 

Yksilövalmentaja
Seinättömän työpajan yksilövalmentaja tekee pitkäjänteisempää ohjaustyötä nuoren kanssa. Yksilövalmentaja on tukena pohtimassa nuoren omaa polkua koulutus- ja työmaailmaan. Yksilövalmentaja voi olla nuoren mukana virastoissa ja palavereissa. Lisäksi yksilövalmentaja vastaa ryhmätoimintojen järjestämisestä.

 

Työhönvalmentaja
Työhönvalmentaja mahdollistaa seinättömän työpajan yritysyhteistyön. Hän auttaa nuorta löytämään sopivan työkokeilu- tai harjoittelupaikan. Työhönvalmentaja opastaa nuorta työelämän pelisääntöihin ja tukee nuoren työhön sopeutumista.

 

Koordinaattori
Koordinaattorille kuuluu vastuu Jelppiverkon kokonaistoiminnasta ja sen kehittämisestä.  Hän toimii informaatiokanavana Jelppiverkon työntekijöiden, ohjausryhmän ja yhteistyöverkostojen välillä. 


Tietosuojaseloste


Donetti