Saavutettavuus

Tämä saavutettavuusseloste koskee Jelppiverkon verkkosivuja ja on laadittu 12.1.2021.

Saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittisiltä osin julkisen sektorin verkkopalvelun saavutettavuusvaatimukset:

  • Havaittava: Voit nähdä tai kuulla sivun sisällön ja erottaa sivulla olevat käyttöliittymän elementit yleisiä selaimia ja päätelaitteita käyttämällä. Sisältö on käytettävissä ruudunlukijan avulla.
  • Hallittava: Voit käyttää sivustoa hiiren, kosketusnäytön tai osoitinlaitteiden avulla sekä pelkän näppäimistön avulla.
  • Ymmärrettävä: Verkkosivuston sisältö esitetään sivuston käyttäjille tavalla, jolla sen voi ymmärtää oikein esimerkiksi kuulo- tai näköongelmista huolimatta.
  • Toimintavarma: Sivusto toimii oikein sivuston julkaisuhetkellä yleisesti käytössä olleilla laitteilla ja selaimilla. Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan) Osa verkkosivuston kuvista sisältää tekstiä, mutta teksti on tässä tapauksessa julkaistu myös vaihtoehtoisella tavalla, jotta tietosisältö on jokaisen käyttäjän saavutettavissa.

Digipalvelun saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Videot toimivat vaihtoehtoisena tapana välittää tietoa Jelppiverkon toiminnasta. Videoiden sisältämä tieto on esitetty myös tekstimuodossa verkkosivustolla. Videot pystyy katsomaan myös ilman ääntä, niin että oleellinen tietosisältö välittyy katsojalle.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Osa verkkosivuston kuvista sisältää tekstiä, mutta teksti on tässä tapauksessa julkaistu myös vaihtoehtoisella tavalla, jotta tietosisältö on jokaisen käyttäjän saavutettavissa.

Saavutettavuuspuutteesta ilmoittaminen

Saavutettavuutta koskeva palaute

Palaute sivuston havaittavuuteen, hallittavuuteen, ymmärrettävyyteen tai toimintavarmuuteen liittyen voidaan antaa palautelomakkeen avulla. Palautteen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Saavutettavuuden oikeussuojakeino

Saavutettavuuteen liittyvä palaute annetaan ensisijaisesti suoraan Jelppiverkolle (saavutettavuutta koskeva palaute). Jos asian hoitaminen kahden viikon kuluttua edelleen estyy saavutettavuusongelman vuoksi tai et saa pyytämääsi tiedostoa saavutettavassa muodossa kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohje ilmoituksen tekemiseen löytyy aluehallintoviraston sivulta.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Saavutettavuustestaus

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Verkkosivupalvelun toimittaja (Donetti) on testannut saavutettavuuden erilaisilla testaustyökaluilla ja itsearvioinnilla.


Saavutettavuusseloste
Tietosuojaseloste (pdf)

Selainposti

Donetti