Onko suunta hukassa? Ajatuksena työ tai opinnot? Kaipaatko kuuntelevaa aikuista? Apua elämäntilanteen selvittämiseen? Tekemistä arkeen? - Starttivalmennus.

YKSILÖVALMENNUS

Yksilövalmennuksessa käydään läpi elämään liittyviä asioita ja taitoja sekä suunnitellaan polkuja koulutukseen tai työelämään. Yksilövalmennuksessa myös suunnitellaan minkälaisen valmennuksen avulla  nuori parhaiten saavuttaa  omat tavoitteensa. 

Yksilö- ja starttivalmentajat toteuttavat myös Jelppiverkon ryhmävalmennuksia. Ryhmävalmennusten tavoitteena on saada tietoa ja oppia taitoja, joita tarvitaan itsenäisessä elämässä sekä opiskelussa, työnhakemisessa sekä työpaikalla. Ryhmävalmennuksiin ohjaudutaan etsivän nuorisotyön tai yksilövalmennuksen kautta. 

Ryhmävalmennukseen nuori ohjautuu yksilövalmennuksessa tehdyn henkilökohtaisen valmennussuunnitelmat mukaisesti. Ryhmissä tavoitteena on sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, itsetunnon lisääntyminen sekä omien vahvuuksien löytyminen yksilö- ja ryhmävalmennuksen sekä vertaistuen avulla.

Ryhmissä käsitellään aiheita, joita nuoret toivovat oman kasvunsa tueksi. Ryhmä antaa yksilölle hyvän kokemuksen yhteisöstä sekä mahdollisuuden harjoitella sosiaalisia taitoja. Ryhmävalmennuksessa korostuvat yksilöiden erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet sekä yhdessä erilaisten harrastusmahdollisuuksien kokeileminen ja vertaistuki.

RYHMÄVALMENNUKSISSA

- haaveillaan tulevasta

- selvitetään talous-, terveys- tai muita mietityttäviä asioita

- haetaan opiskelu- tai työpaikkoja

- opetellaan työelämän pelisääntöjä

- mietitään ratkaisuja arjen haasteisiin

- työntekijä jalkautuu kanssasi hoitamaan asioita


JELPPIKAHVILA

On ryhmä Jelppiverkon asiakkaille, jossa harjoitellaan arkirytmiä ja sitoutumista toimintaan. Ryhmässä keskustellaan erilaisista teemoista ja saadaan tukea vertaisryhmältä. Tavoitteena Jelppikahvilassa on selkiyttää ajatuksia mitä minä haluan ja mikä olisi ensimmäinen askel kohti koulutusta tai työelämää.

Jelppikahvilassa jutellaan kahvikupposen äärellä tai tekemisen ohessa, se antaa rennon tilanteen ensimmäisiin ryhmäjutteluihin. Jelppikahvila sopii myös sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun.


STARTTIVALMENNUS

Starttivalmennus on sinulle 15-28-vuotias nuori. 

Starttivalmennuksessa on 3 kuukautta kestävä teemoitettu ohjelma. Ohjelman mukaisesti käydään läpi nuorten elämässä vastaan tulevia osa-alueita konkreettisten harjoitusten ja vierailevien asiantuntijoiden avulla. 

Starttivalmennuksen tavoitteena on, että löydät oman polkusi, on se sitten opiskelu, työelämä tai jokin muu, sinulle sopiva juttu. Starttivalmennus on yksilötapaamisia työntekijän kanssa kaksin, startti- ja verkkovalmennusta sekä ryhmävalmennusta oman henkilökohtaisen valmennussuunnitelman mukaisesti. Jos elämässä on solmukohtia, jotka kaipaavat avaamiseen apua ennen koulutukseen tai työhön siirtymistä, yksilö- ja starttivalmennus voi olla sinua varten.


VERKKOVALMENNUS

Verkkovalmennukseen voivat osallistua ne yksilö- ja starttivalmentajan asiakkaat, joille verkkovälitteinen valmennus on olemassa olevista vaihtoehdoista paras ryhmävalmennuksen muoto. Verkkovälitteisessä valmennuksessa harjoitellaan myös digitaalisten laitteiden käyttöä ja toimimista verkkoalustoilla.  

Verkkovalmennuksessa on myös elämänhallinnallisia tavoitteita. Teemat ovat nuorten itsenäistä elämää tukevia. Verkkovalmennukseen kuuluu myös kotona työstettäviä tehtäviä.


SEINÄTÖN TYÖPAJA

 Seinättömään valmennukseen nuoret ohjautuvat yksilö- ja starttivalmentajan ja nuoren yhteistyössä laatiman suunnitelman mukaisesti. Nuoret, joille on ajankohtaista kokeilla eri ammattialoja tai harjoitella työelämän pelisääntöjä osallistuvat seinättömään valmennukseen. Jelppiverkossa työvalmennus tapahtuu seinättömänä valmennuksena kunnan eri toimipisteissä, yrityksissä sekä kolmannella sektorilla. Yksilövalmentaja toimii taustalla nuoren ja työpaikkaohjaajan tukena.


Saavutettavuusseloste
Tietosuojaseloste (pdf)

Selainposti

Donetti