Jelppiverkko.

JelppiverkKo

"Jelppiverkko on nuorilähtöinen, ajanmukainen ja muuntautumiskykyinen toimija tärkeänä osana nuorten palveluverkostoa."
-Jelppiverkon visio

Jelppiverkon toiminta-ajatuksena on tuottaa matalan kynnyksen yksilö- ja starttivalmennusta, seinätöntä työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Tarjoamme yksilöllistä tukea ja ohjausta 15-28-vuotiaille tuen tarpeessa oleville nuorille. Jelppiverkko toimii kahdeksan kunnan alueella: Kalajoki, Merijärvi, Alavieska, Ylivieska, Reisjärvi, Oulainen, Sievi ja Haapavesi. Etsivää nuorisotyötä tehdään kaikissa kahdeksassa kunnassa.

Yksilö- ja starttivalmennukseen voit osallistua Kalajoella, Ylivieskassa, Oulaisissa, Sievissä ja Haapavedellä.


Nuori voi ohjautua Jelppiverkon asiakkaaksi ottamalla itse yhteyttä, lähiverkoston tai yhteistyökumppanien kautta. Työtä tehdään nuorisotyöllisellä otteella ja jalkaudutaan nuoren arkiympäristöön. Toiminta on nuorelle maksutonta ja luottamuksellista. Yhteistyö on nuorelle vapaaehtoista ja päättyy kun tavoitteet on saavutettu tai nuori ei koe tarvetta palvelulle.

Jelppiverkon toiminta on alkanut vuonna 2009 ja kehittynyt alueelliseksi yhteistyö- ja osaamisverkostoksi. Jelppiverkossa työskentelee etsivien nuorisotyöntekijöiden ja starttivalmennusta tekevien yksilövalmentajien lisäksi  koordinaattori. Koordinaattori vastaa kehittämisestä,  koordinoi ja yhteensovittaa toimintaa Jelppiverkon sisällä ja kunnissa.

Jelppiverkon rahoitus muodostuu etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksista ja kuntien rahoituksesta. Työnantajana työntekijöillä toimii kunta. Jelppiverkkoa hallinnoi Oulaisten kaupunki.

Saavutettavuusseloste
Tietosuojaseloste (pdf)

Selainposti

Donetti