Faktaa Jelppiverkosta

Faktaa Jelppiverkosta

Jelppiverkko on nuorten aktivointipalvelu, jonka tarkoituksena on yhdessä nuoren kanssa löytää ratkaisuja elämän solmukohtiin. Jelppiverkon kohderyhmä on 15-28-vuotiaat. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. 


Nuori itse määrittelee asiat, joihin apua kaipaa. Haasteet nuoren elämässä liittyvät esimerkiksi opiskelu- ja työpaikan löytämiseen, arjen hallintaan, päihteisiin tai mielenterveyteen. Joskus nuori kaipaa apua lomakkeiden täyttämiseen tai virasto asiointiin. Jelppiverkon puoleen voi kääntyä, olipa mieltä painava asia iso tai pieni. Yhteydenotto riittää, sillä Jelppiverkon asiakkuus syntyy matalan kynnyksen periaatteella. Työskentely päätetään kun tavoitteet on saavutettu tai nuori niin haluaa.

Asiakkaaksi myös verkostosta

Nuori voi ohjautua Jelppiverkon asiakkaaksi myös verkostosta. Tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa vie nuoren asioita parhaiten eteenpäin. Tärkeimpiä tahoja ovat muun muassa sosiaalitoimi, päihde- ja mielenterveyspalvelut, KELA, oppilaitokset, TE-palvelut sekä Puolustusvoimat. Yhteistyö verkoston kanssa perustuu nuoren antamaan lupaan. Verkostotyön kautta nuori saa tarvitsemansa avun ja oman äänensä kuuluviin Jelppiverkon työntekijän tuella.

Toimintaa usean kunnan alueella

Jelppiverkko toimii usean kunnan alueella: Kalajoki, Merijärvi, Alavieska, Ylivieska, Oulainen, Sievi ja Haapavesi. Jokaisesta kunnasta löytyy etsivä ja yksilövalmentaja. 


Etsivän tehtävä on etsiä järjestelmästä jo ”pudonneita” tai putoamassa olevia nuoria ja ohjata heitä tarpeenmukaisiin palveluihin mm. yksilövalmentajalle ja muulle verkostolle. Yksilövalmentaja tukee nuorta pidemmällä aikavälillä ollen rinnallakulkija nuorelle oman polun löytämisessä etenkin koulutus- ja työkentällä.


Kunnissa pyörii myös nuorille suunnattu Jelppikahvila sekä muuta ryhmätoimintaa. Jelppiverkon seutukunnallisia työntekijöitä ovat koordinaattori ja työhönvalmentaja, joiden työkenttänä on koko toiminta-alue.


Jelppiverkon rahoitus tulee pääosin valtion avustuksena ja työnantajana toimii kunta.Tietosuojaseloste


Donetti