Jelppiverkko -seinätön työpaja

Jelppiverkko on seinätön työpaja. Idea seinättömästä työpajasta lähti liikkeelle seinällisten työpajojen lopetettua toimintansa monessa toiminta-alueen kunnassa. Perinteisten työpajojen perustaminen uudelleen pieniin kuntiin tuntui turhalta, joten tuli oivallus seinättömyydestä. Onko tarpeen perustaa työpajaa, jos on mahdollisuus ohjata nuoria työkokeiluun jo olemassa oleviin paikallisiin työpaikkoihin?


Työpajatoimintaa päätettiin alkaa kehittämään verkostomuotoisesti ilman fyysistä työpajaa. Tämä toimintamalli loi valtakunnallisesti aivan uudentyyppisen ratkaisun vaikeasti työllistyvien nuorten auttamiseksi. Tavoitteena oli luoda alle 29-vuotiaiden ja muiden erityistä tukea tarvitsevien koulutukseen ja työelämään siirtymistä tukeva, sekä syrjäytymistä ehkäisevä toimintamalli. Tavoitteena oli myös vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja, sekä tiivistää viranomaisyhteistyötä ja verkostotyötä.

Seutukunnan alueella toimiva palvelu sai yhteisen logon sekä nimen Jelppiverkko- nuorten aktivointipalvelu keväällä 2009. Palvelua hallinnoi Oulaisten kaupunki.

Seinättömän työpajan arkea

Seinättömän työpajan arjessa työntekijöinä toimivat yksilövalmentaja sekä seutukunnallinen työhönvalmentaja. Jelppiverkon seinättömän työpajan palvelua täydentää etsivä nuorisotyö. Jelppiverkkoon ohjatun nuoren kanssa tehdään alkukartoitus ja ohjataan tarvittavien palvelujen piiriin. Yksilövalmentaja kulkee nuoren rinnalla käytännön tasolla: esimerkiksi voi lähteä mukaan virastokäynnille tai tutustumaan oppilaitokseen. 


Jelppiverkon työntekijöillä on mahdollisuus jalkautua kentälle ja liikkuvuus onkin seinättömän työpajan ehdoton vahvuus.

Nuoren näkökulmasta seinättömyys tarjoaa enemmän mahdollisuuksia yksilöllisemmän polun löytymiseen; fyysiseltä työpajalta ei välttämättä löydy nuorta kiinnostavia työtehtäviä, jaksot pajalla ovat lyhyitä ja vaativat esimerkiksi sopimuksen sosiaalitoimen tai työvoimahallinnon kanssa.  Seinättömyys antaakin nuorelle aikaa tuunata oma elämänäsä ilman aikarajoitetta.

Kaikki nuoret eivät sovellu perinteiseen työpajaan ja tämän vuoksi tarvitaan molempia!


Tietosuojaseloste


Donetti